Alapaka otilija

Taisyklės ūkio lankytojams

Dėl Jūsų ir gyvūnų saugumo, mūsų ūkio teritorijoje privalote laikytis šių taisyklių:

 1.  Lankydamiesi mūsų ūkio teritorijoje patvirtinate, kad susipažinote su teritorijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
 2.  Vaikų apsilankymas galimas tik su tėveliais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Tėvai ar lydintys asmenys atsakingi už vaikų supažindinimą su taisyklėmis ir už vaikų saugumą bei elgesį aptvare.
 3.  Už nepilnamečių grupės ir vaikų saugumą bei taisyklių laikymąsi atsako lydintis asmuo. 
 4.  Mes negarantuojame  taikaus gyvūno elgesio, tad jūs patys atsakingi už savo saugumą.
 5.  Alpakos spjaudosi ir spardosi. Tad jei gyvūnai nenori būti liečiami ir traukiasi nuo jūsų, neprovokuokite jų ir neerzinkite. Draudžiama eiti alpakoms iš užpakalio mažiau nei per 1 metro atstumą.
 6.  Asmuo, pradėjęs betarpiškai bendrauti su gyvūnu, laikomas perėmęs jo kontrolę ir valdymą, todėl pats prisiima visas rizikas dėl galimų gyvūno veiksmų, kuriais asmeniui ar jo atstovaujamiems ir prižiūrimiems nepilnamečiams bus padaryta kokia nors žala.
 7.  Maitinti gyvūnus galima tik mūsų duodamu maistu. Už maitinimą Jūsų atsivežtu maistu gresia 200 Eur bauda.
 8.  Mes turime teisę neįleisti asmenų į ūkį, jei:
 • Jei yra nepilnametis asmuo be lydinčio žmogaus.
 • Jei asmuo nesutinka laikytis taisyklių.
 • Jei asmuo yra apsvaigęs.
 1.  Į teritoriją, kurioje yra laikomi gyvūnai, draudžiama:
 • Neštis savo maistą, gėrimus, rūkalus.
 • Atsivesti savo gyvūnus.
 • Neštis aštrius ir degius daiktus.
 1.  Draudžiama atidarinėti aptvarus be prižiūrėtojų sutikimo. Atidarius vartus ar išleidus gyvūnus, bauda 200 Eur.
 2.  Jei gyvūnai yra erzinami, gainiojami ar keliamas triukšmas, prižiūrėtojai turi teisę Jus išprašyti iš ūkio teritorijos.
 3.  Negalima: palikti asmeninių daiktų be priežiūros, šiukšlinti ar gadinti ūkio turtą.
 4. Vaikams naudojantis žaidimų aikštele už jų saugumą atsako tėvai ar kiti lydintys pilnamečiai asmenys.
 5. Su naminiais gyvūnais teritorijoje lankytis draužiama.

Informuojame, kad nesilaikant taisyklių, ūkio „Čiobrelių rojus” darbuotojai neatsako už pasekmes. Vaikams nesilaikant taisyklių, visa atsakomybė tenka juos lydintiems asmenims. Ūkis nėra atsakingas už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuris kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo jų laikymosi, asmens neatsargaus ar pavojingo elgesio.

Šią savaitę alpakos laukia  lankytojų, REGISTRUOTIS NEREIKIA:

Šeštadienį (22 d.) nuo 11 h iki 15 h
Sekmadienį (23 d.) nuo 11 h iki 15 h
Pirmadienį (24 d.) nuo 11 h iki 15 h
 
🦙Bilieto kaina 8Eur/lankytojui. Vaikai iki 2metų įleidžiami nemokamai.
🥕Maistas alpakoms 1Eur 
☀️Geru oru alpakos ganosi lauke, tad pasirūpinkite avalyne, kurios negaila išmurzinti. Jei oro sąlygos bus prastos su alpakomis bendrausime jų namuose
☕️Po edukacijos pas alpakas, mūsų krautuvėlėje galima atsigerti kavos, kakavos, arbatos, įsigyti alpakos vilnos gaminių ir kt.
 ‼️ Su gyvūnais ūkyje lankytis DRAUDŽIAMA‼️
‼  Prieš atvykstant susipažinti su ūkio taisyklėmis: